Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot kikhosta

Klassificering: 2

Preparat: Boostrix, Boostrix®, Boostrix® Polio, diTekiBooster, Hexavac®, Hexyon, Infanrix®, Infanrix® hexa, Infanrix® Polio, INFANRIX®-IPV+Hib, Infanrix®-Polio+Hib, Pentavac, Pentavac®, Tetravac®, Triaxis®

ATC kod: J07AJ52, J07CA02, J07CA06, J07CA09

Substanser: Bordetella pertussis, Bordetella pertussis, filamentöst hemagglutinin, Bordetella pertussis, fimbrieadhesin typ 2 och 3, Bordetella pertussis, inaktiverad, Bordetella pertussistoxoid

Bedömning

Vaccination av gravid kvinna mot kikhosta torde vara ovanlig i Sverige. Om sådan vaccination skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Vaccinet baseras på pertussistoxoid och används till barn. Om en gravid kvinna fått vaccinet skulle det sannolikt inte kunna orsaka fosterskada. Data tyder också på att vaccinet är säkert under sen graviditet [1]. Vaccinet förekommer också i kombinationspreparat tillsammans med andra vacciner. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med exponering för vaccin mot kikhosta. Barnen hade inga missbildningsdiagnoser.

Uppdaterat: 2019-02-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Griffin JB, Yu L, Watson D, Turner N, Walls T, Howe AS et al. Pertussis Immunisation in Pregnancy Safety (PIPS) Study: A retrospective cohort study of safety outcomes in pregnant women vaccinated with Tdap vaccine. Vaccine. 2018;36(34):5173-5179. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.