Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot kolera

Klassificering: 1

Preparat: Dukoral®

ATC kod: J07AE01

Substanser: Vibrio cholerae O1 Inaba, stam 48, klassisk biotyp, värmeinaktiverad, Vibrio cholerae O1 Inaba, stam 6973, El Tor biotyp, formalininaktiverad, Vibrio cholerae O1 Ogawa, stam 50, klassisk biotyp, formalininaktiverad, Vibrio cholerae O1 Ogawa, strain 50, klassisk biotyp, värmeinaktiverad, Vibrio cholerae toxin subenhet B (CTB), rekombinant

Bedömning

Vaccin mot kolera kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Vaccinet mot kolera innehåller avdödade koleravibrioner samt koleratoxin B-subenhet. Det är inte sannolikt att dessa komponenter kan orsaka fosterskador. Några större sammanställningar av koleravaccin givet i tidig graviditet har inte återfunnits i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 350 barn vars mödrar uppgivit sådan vaccination i tidig graviditet. Åtta barn hade någon missbildningsdiagnos mot 7-8 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter