Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund

Klassificering: 2

Preparat: Measles, M-M-RVAXPRO, Priorix®, Rouvax

ATC kod: J07BD01, J07BD52

Substanser: mässlingsvirus, stam Enders Edmonston B, levande försvagat, mässlingsvirus, stam Schwarz, levande försvagat, mässlingvirus, parotitvirus, påssjukevirus, stam Jeryl Lynn, levande försvagat, påssjukevirus, stam RIT 4385, levande försvagat, rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat

Bedömning

Graviditet är en kontraindikation för vaccination med försvagade levande virus. Om vaccination trots detta har skett i tidig graviditet finns det av detta skäl knappast någon anledning till oro. Ingen ökad förekomst av fosterskador har setts i tillgängliga uppföljningar av oavsiktlig vaccination mot rubella under graviditet.

Bakgrund

Vaccinet baseras på levande och försvagade virusstammar. Det är välkänt att rubellainfektion (röda hund) kan ge allvarliga fosterskador [1]. Teoretiskt skulle därmed även vaccinering med försvagat rubellavirus kunna utgöra en risk. Ingen ökning av frekvensen fosterskador har dock påvisats i genomförda studier av rubellavaccination i samband med graviditet [2-7]. Inte heller mässlingsvaccin till gravida har visat någon negativ fosterpåverkan, men data är något mer sparsamma än för rubellavaccination [3-7]. Uppföljningar av fosterpåverkan efter vaccinering mot påssjuka är ännu mer begränsade [7], men det är inte sannolikt att sådan vaccinering skulle innebära någon betydande risk. Levande vaccin ska dock inte ges under graviditeten för att förhindra att virus överförs till fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 10 barn vars mödrar uppgivit vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-05-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Rubella (röda hund). Infpreg. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Citerad 2018-05-03. Länk
  2. Soares RC, Siqueira MM, Toscano CM, Maia Mde L, Flannery B, Sato HK et al. Follow-up study of unknowingly pregnant women vaccinated against rubella in Brazil, 2001-2002. J Infect Dis. 2011;204 Suppl 2:S729-36. PubMed
  3. Hamkar R, Jalilvand S, Abdolbaghi MH, Esteghamati AR, Hagh-Goo A, Jelyani KN et al. Inadvertent rubella vaccination of pregnant women: evaluation of possible transplacental infection with rubella vaccine. Vaccine. 2006;24(17):3558-63. PubMed
  4. Nasiri R, Yoseffi J, Khajedaloe M, Sarafraz Yazdi M, Delgoshaei F. Congenital rubella syndrome after rubella vaccination in 1-4 weeks periconceptional period. Indian J Pediatr. 2009;76(3):279-82. PubMed
  5. Namaei MH, Ziaee M, Naseh N. Congenital rubella syndrome in infants of women vaccinated during or just before pregnancy with measles-rubella vaccine. Indian J Med Res. 2008;127(6):551-4. PubMed
  6. Badilla X, Morice A, Avila-Aguero ML, Saenz E, Cerda I, Reef S et al. Fetal risk associated with rubella vaccination during pregnancy. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(9):830-5. PubMed
  7. Bar-Oz B, Levichek Z, Moretti ME, Mah C, Andreou S, Koren G. Pregnancy outcome following rubella vaccination: a prospective controlled study. Am J Med Genet A 2004;130:52-4. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter