Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot meningokockinfektion

Klassificering: 2

Preparat: ACWY Vax, Bexsero, BEXSERO, Mencevax ACWY, Meningokokken-Impfstoff A+C Mérieux, Meningovax A+C, Menveo®, NeisVac-C, Nimenrix, Trumenba

ATC kod: J07, J07AH03, J07AH04, J07AH07, J07AH08, J07AH09

Substanser: fHbp fusionsprotein, Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant , lipoprotein 2086, Neisseria meningitidis, serogrupp B fHbp, subfamilj A, lipoprotein 2086, Neisseria meningitidis, serogrupp B, subfamilj B, meningokockantigen, NadA protein, Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant, Neisseria meningitidis, serogrupp A, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp A, polysackarider, Neisseria meningitidis, serogrupp C, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp C, polysackarider, Neisseria meningitidis, serogrupp C, stam C11, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp C, stam C11, polysackarider, Neisseria meningitidis, serogrupp W-135, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp W-135, polysackarider, Neisseria meningitidis, serogrupp Y, oligosackarid, Neisseria meningitidis, serogrupp Y, polysackarider, NHBA fusionsprotein, Neisseria meningitidis, serogrupp B, rekombinant , yttermembranvesiklar (OMV), Neisseria meningitidis, serogrupp B, stam NZ98/254

Bedömning

Erfarenhet av vaccinet under graviditet saknas, och därför bör viss försiktighet iakttas. Om ett klart motiv för vaccinering finns kan inte graviditet anses utgöra ett hinder. Om det skulle finnas en riskökning för fosterskador är den eventuella individuella riskökningen hursomhelst knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan vaccinerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Vaccin mot meningokockinfektion, monovalent eller bivalent, baseras på polysackarider. Det finns inga adekvata uppgifter från användning av detta vaccin till gravida, inte heller finns relevanta djurstudier. Det går alltså inte att med säkerhet uttala sig om potentiella risker, men det finns ingenting som talar för att de skulle vara särskilt stora. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall, där modern uppgivit denna vaccination.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.