Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot rabies

Klassificering: 2

Preparat: Rabies-Imovax, Rabipur, Verorab

ATC kod: J07BG01

Substanser: rabiesvirus, rabiesvirus, inaktiverat, rabiesvirus, levande försvagat, rabiesvirus, stam Flury LEP, inaktiverat, rabiesvirus, stam Pasteur RIV, inaktiverat, rabiesvirus, stam SAG2, levande försvagat, rabiesvirus, stam Wistar G57, inaktiverat glykoprotein, rabiesvirus, stam Wistar PM/WI 38-1503-3M, inaktiverat, rabiesvirus, stam Vnukovo-32, inaktiverat

Bedömning

Som profylaktisk vaccination till exempelvis laboratoriepersonal bör vaccinet inte ges under graviditet. Vid risk för rabiessmitta får däremot en graviditet inte utgöra hinder för adekvat vaccination.

Bakgrund

Vaccin mot rabies baseras på inaktiverat rabiesvirus. Det finns begränsad erfarenhet av sådan vaccinering under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre fall av vaccination mot rabies, barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter