Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot rotavirus

Klassificering: 2

Preparat: Rotarix, RotaTeq

ATC kod: J07BH01, J07BH02

Substanser: humant rotavirus, stam RIX 4414, levande försvagat, rotavirus, rotavirus, G1 reassortant, levande, rotavirus, G2 reassortant, levande, rotavirus, G3 reassortant, levande, rotavirus, G4 reassortant, levande, rotavirus, P1 reassortant, levande

Bedömning

Vaccinet skall endast ges till spädbarn varför användning under graviditet inte är aktuell och inte bör ske. Om sådan exponering skett finns av detta skäl ingen anledning att avbryta graviditeten.

Bakgrund

Vaccinet bygger på levande försvagat virus och användning under graviditet är inte lämplig. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter