Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot stelkramp

Klassificering: 1

Preparat: Boostrix, Boostrix®, Boostrix® Polio, diTeBooster, diTekiBooster, Hexavac®, Hexyon, Infanrix®, Infanrix® hexa, Infanrix® Polio, INFANRIX®-IPV+Hib, Infanrix®-Polio+Hib, Pentavac, Pentavac®, Td-pur, Td-RIX, Tetadif, Tetanol pur, Tetanus Immunoglobuline 250 IE en Tetanus vaccin 0,5 ml, combinatieverpakking, Tetanus SSI, Tetanus vaccin, Tetanus-Impfstoff Mérieux, Tetanusvaccin "SSI", TETAVAX, Tetravac®, Triaxis®

ATC kod: J07A, J07AJ52, J07AM01, J07AM51, J07AM52, J07CA02, J07CA06, J07CA09

Substanser: Clostridium tetanitoxoid

Bedömning

Stelkrampsvaccination kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Vaccin mot stelkramp, eventuellt kombinerat med vaccin mot difteri eller i ett vaccin mot difteri, tetanus, pertussis, hepatit B, polio och hemophilus influenzae typ B baseras på tetanustoxoid och en fosterskadande verkan förefaller inte sannolik. Det finns gamla sammanställningar av utfallet efter stelkrampsvaccination i tidig graviditet utan att några skador kunde observeras [1]. Data tyder också på att vaccinet är säkert under sen graviditet [2].
 
I det svenska Medicinska födelseregistret finns 91 barn vars mödrar uppgivit stelkrampsvaccination i tidig graviditet. Två av barnen hade en missbildningsdiagnos mot 2 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Uppdaterat: 2019-02-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  2. Griffin JB, Yu L, Watson D, Turner N, Walls T, Howe AS et al. Pertussis Immunisation in Pregnancy Safety (PIPS) Study: A retrospective cohort study of safety outcomes in pregnant women vaccinated with Tdap vaccine. Vaccine. 2018;36(34):5173-5179. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.