Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot tuberkulos

Klassificering: 2

Preparat: BCG Vaccine, Freeze-dried, BCG-vaccin AJVaccines, Freeze-dried glutamate BCG vaccine

ATC kod: J07AN01

Substanser: Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), levande försvagad, Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), RIVM-deriverad stam (1173-P2), levande försvagad, Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), stam 1331, levande försvagad, Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), stam Tice, levande försvagad, tuberkelbakterier, tuberkulin renat proteinderivat (PPD)

Bedömning

BCG-vaccination kan utföras under graviditet, om det finns särskilt skäl för det. Om sådan vaccination skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Vaccin mot tuberkulos innehåller levande, försvagade tuberkelbakterier. Vid öppen tuberkulos kan nativa tuberkelbaciller infektera placenta och leda till ”kongenital tuberkulos” även om detta är sällsynt. Teoretiskt skulle motsvarande kolonisering kunna ske med försvagade baciller men i praktiken torde risken vara liten.

Det finns inga epidemiologiska studier över BCG-vaccination i tidig graviditet publicerade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns nio fall där modern uppgivit sådan exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.