Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vankomycin

Klassificering: 2

Preparat: Vancocin, Vancocin®, Vancomycin "Lederle", Vancomycin Actavis, Vancomycin Dr. Eberth, Vancomycin Hospira, Vancomycin MIP, Vancomycin Mylan, Vancomycin Orion, Vancomycin Sandoz, Vancomycin Strides, Vancomycin Xellia

ATC kod: A07AA09, J01XA01

Substanser: vankomycin, vankomycinhydroklorid

Bedömning

Vankomycin vid peroral behandling torde inte innebära risk för fosterskada. Infusionsbehandling är endast aktuell vid allvarliga infektioner där betydelsen av terapi av infektionen borde överväga eventuella risker för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Vankomycin används dels peroralt vid enterokolit varvid absorptionen är ringa, dels som infusion vid allvarliga infektioner. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast 13 exponeringar – inga missbildningar hos dessa barn noterades.

Uppdaterat: 2018-09-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. MacCulloch D. Vancomycin in pregnancy. N Z Med J 1981;93:93-4. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.