Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vardenafil

Klassificering: 2

Preparat: Levitra, Vardenafil Accord, Vardenafil Krka

ATC kod: G04BE09

Substanser: vardenafil, vardenafildihydroklorid, vardenafilhydrokloridtrihydrat

Bedömning

Vardenafil skall inte användas av kvinnor och exponering under graviditet är därför osannolik. Om exponering trots detta skett i tidig graviditet, finns det knappast skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten. Om den manliga partnern använt vardenafil är det inte sannolikt att detta skulle öka risken för fosterskada.

Bakgrund

Vardenafil används som systemisk behandling vid erektil dysfunktion. Det är biologiskt osannolikt att tillräckliga mängder skulle överföras vid ett samlag för att kunna påverka ett foster.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter