Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Väteperoxid

Klassificering: 1

Preparat: Lhp, Microcid®, Väteperoxid APL

ATC kod: A01AD11, B05CX, D08, D08AX01

Substanser: väteperoxid

Bedömning

Lokalt verkande väteperoxid kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Väteperoxid används lokalt,till exempel såsom antibakteriellt verkande kräm. Det är helt uteslutet att någon fosterskadande effekt skall kunna ske. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju fall med denna exponering. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-06-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter