Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vätska för organförvaring

Klassificering: 2

Preparat: Perfadex, ViaSpan®

Bedömning

Exponering under graviditet för vätska för organpreservation och -perfusion är inte relevant.

Bakgrund

Preparaten används för spolning och förvaring av organ som ska transplanteras. Frågan om teratogen effekt är alltså inte aktuell.

Uppdaterat: 2018-11-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter