Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vekuron

Klassificering: 1

Preparat: Norcuron, Norcuron®, Vecuronium Inresa

ATC kod: M03AC03

Substanser: vekuronium, vekuroniumbromid

Bedömning

Tillfällig användning av vekuron kan ske under graviditet utan någon riskökning för fosterskada.

Bakgrund

Vekuron används i samband med kirurgiska ingrepp för att uppnå muskelavslappning. Inget är känt om användning under graviditet. Det är inte sannolikt att tillfälligt bruk skulle kunna innebära någon risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för vekuron.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter