Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Velagluceras alfa

Klassificering: 2

Preparat: VPRIV

ATC kod: A16AB10

Substanser: velagluceras alfa

Bedömning

Användning av velagluceras alfa bör ske med viss återhållsam under graviditet, då erfarenhet av sådan behandling saknas. Det finns dock inget som tyder på att substansen skulle ha negativ fosterpåverkan.

Bakgrund

Velagluceras används vid Gauchers sjukdom typ 1 som enzymsubstitution. Det finns begränsat med data över behandling under graviditet. De uppgifter som finns, liksom djurstudier, har dock inte visat några negativa effekter på fosterutvecklingen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. VPRIV. Assessment report 2010-07-21. Tillgänglig från https://goo.gl/dhikm8
  2. Elstein D, Hughes D, Goker-Alpan O, Stivel M, Baris HN, Cohen IJ et al. Outcome of pregnancies in women receiving velaglucerase alfa for Gaucher disease. J Obstet Gynaecol Res. 2014;40:968-75. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter