Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Velpatasvir

Klassificering: 2

Preparat: Epclusa, Vosevi

ATC kod: J05AP55, J05AP56

Substanser: velpatasvir

Bedömning

Velpatasvir bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. En eventuell riskökning för fostret är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt velpatasvir i tidig graviditet.

Bakgrund

Velpatasvir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

För velpatasvir, har en ökad risk för vissa missbildningar setts hos kanin, men inte hos andra djurslag. Det är oklart vilken betydelse fynden har hos människa.

Uppdaterat: 2017-09-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report. Epclusa 2016-05-26. Tillgänglig från: https://goo.gl/LxU8eJ

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter