Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Venlafaxin

Klassificering: 2

Preparat: Efastad, Efexor Depot, Efexor® Depot, Venlafaxin 1A Farma, Venlafaxin 2care4, Venlafaxin Actavis, Venlafaxin Arrow, Venlafaxin Ebb, Venlafaxin EQL Pharma, Venlafaxin Hexal, Venlafaxin Krka, Venlafaxin Liconsa, Venlafaxin Medical Valley, Venlafaxin Mylan, Venlafaxin Orifarm, Venlafaxin Orion, Venlafaxin Ranbaxy, Venlafaxin ratiopharm, Venlafaxin Sandoz, Venlafaxin STADA, Venlafaxine Bluefish, Venlatab

ATC kod: N06AX16

Substanser: venlafaxin, venlafaxinhydroklorid

Bedömning

Någon påvisbar risk för fosterskador vid användning av venlafaxin under tidig graviditet, tycks inte finnas.

Barn födda av kvinnor som använt venlafaxin i sen graviditet har, liksom barn till kvinnor som använt SSRI, en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Symptomen kan uppträda mer än ett dygn efter förlossningen och tycks i regel relativt snabbt försvinna men det kan finnas behov av observation på neonatalavdelning.

Bakgrund

Konklusiva studier saknas ännu, men det finns ingenting som tyder på att venlafaxinanvändning under tidig graviditet skulle orsaka missbildningar. Dock finns ett par rapporter som antyder en något ökad risk för missfall, men det är för tidigt att säga om det föreligger ett äkta orsakssamband. Med andra antidepressiva preparat har ingen betydande fosterskadande effekt setts, men möjligen är risken för hjärtfel något ökad efter tricykliska läkemedel.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 715 barn vars mödrar rapporterat användning av venlafaxin i tidig graviditet. Det fanns 39 barn som hade en missbildningsdiagnos (2,3%) mot 35-36 förväntade. Följande missbildningar kan nämnas: 17 barn hade något hjärtfel (12 förväntade), ett barn hade gom- eller läppgomspalt (2 förväntade), ett barn hade någon missbildning i eller kring njurarna (2 förväntade), fem barn hade hypospadi (4 förväntat) och fyra barn hade någon kromosomdefekt (2-3 förväntat). Nio barn var intrauterint döda (6 förväntade). Vidare var 166 barn för tidigt födda (106 förväntade) och 45 barn hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter (24 förväntade).

Missbildningsfrekvensen var således normal och ingen typ av missbildning föreföll vara överrepresenterad. Däremot var andelen för tidigt födda barn och barn med låg Apgarpoäng klart förhöjd. Det senare kan vara en effekt av neurologisk påverkan vid användning av substansen i sen graviditet.

I likhet med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlet mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen. Dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå.

Möjligheten av att antidepressiv medicinering använd under senare delen av graviditeten på ett ogynnsamt sätt kan påverka fostrets hjärnutveckling har inte till fullo utretts.

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

 1. Furu K, Kieler H, Haglund B, Engeland A, Selmer R, Stephansson O et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine in early pregnancy and risk of birth defects: population based cohort study and sibling design. BMJ. 2015;350:h1798. PubMed
 2. Forsberg L, Navér L, Gustafsson LL, Wide K. Neonatal adaptation in infants prenatally exposed to antidepressants- clinical monitoring using neonatal abstinence score. PLoS One. 2014;9:e111327. PubMed
 3. Nakhai-Pour HR, Broy P, Bérard A. Use of antidepressants during pregnancy and the risk of spontaneous abortion. CMAJ. 2010;182:1031-7. PubMed
 4. Briggs G, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. www.briggsdrugsinpregnancy. com 8th ed 2008.
 5. Zeskind PS, Stephens LE. Maternal selective serotonin reuptake inhibitor use during pregnancy and newborn neurobehavior. Pediatrics 2004;113:368-375. PubMed
 6. Källén B. Neonate characteristics after maternal use of antidepressants in late pregnancy. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:312-6. PubMed
 7. Andersson L, Sundström-Poromaa I, Wulff M, Åström M, Bixo M. Neonatal outcome following maternal antenatal depression and anxiety: A population based study. Amer J Epidemiol 2004;159:872-81. PubMed
 8. Costei AM, Kozer E, Ho T et al. Perinatal outcome following third trimester exposure to paroxetine. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:1129-32. PubMed
 9. Yaris F, Kadioglu M, Kesim M, Ulku C, Yaris E, Kalyoncu NI. Newer antidepressants in pregnancy: prospective outcome of a case series. Reprod Toxicol 2004;19:235-8. PubMed
 10. Einarson A, Fatoye B, Sarkar M, Lavigne SV, Brochu J, Chambers C et al. Pregnancy outcome following gestational exposure to venlafaxine: a multicenter prospective controlled study. Am J Psychiatry. 2001;158:1728-30. PubMed
 11. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol 1996;10:285-94. PubMed
 12. Ericson A, Källén B, Wiholm B. Delivery outcome after the use of antidepressants in early pregnancy. Eur J Clin Pharmacol 1999;55:503-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.