Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Verteporfin

Klassificering: 2

Preparat: Visudyne®

ATC kod: S01LA01

Substanser: verteporfin

Bedömning

Försiktighet är motiverad med användning av ögondroppar innehållande verteporfin under graviditet. Den eventuella individuella riskökningen är dock inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Verteporfin ingår i ögondroppar och används vid åldersrelaterad makuladegeneration. Användning under graviditet torde vara sällsynt. Preparatets cytotoxiska egenskaper aktiveras genom ljus. Viss övergång av substansen sker systemiskt. Huruvida detta kan påverka fosterutvecklingen är okänt. Troligen är risken för uppkomst av fosterskada försumbar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-02-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter