Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vinblastin

Klassificering: 3

Preparat: Velbe, Velbe®, Vinblastinsulfat-Teva

ATC kod: L01CA01

Substanser: vinblastin, vinblastinsulfat

Bedömning

Vinblastin liksom övriga mitoshämmare kan tänkas utöva en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett är dock risken för en fosterskada sannolikt måttlig, men remittering till specialist bör ske för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Vinblastin är ett cytostatikum som används vid malignitet och verkar genom mitoshämning. I små serier av behandlingar under graviditet sågs ingen säker ökning av missbildningsfrekvensen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn, vars moder uppgivit behandling med vinblastin – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär upp till 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception kan det finnas en ökad risk för kromosomavvikelse hos fostret.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Rosenweig AI, Crews QE, Hopwood HG. Vinblastine sulfate in Hodgkin´s disease in pregnancy. Ann Int Med 1964;61:108-112.
  2. Armstrong JG, Dyke RW, Fouts PJ. Vinblastine sulfate treatment of Hodgkin´s disease during pregnancy. Science 1964;143:703.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter