Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vismutsubcitrat

Klassificering: 1

Preparat: De-Nol, De-Noltab, Gastrodenol

ATC kod: A02BX05

Substanser: vismutsubcitrat

Bedömning

Vismutsubcitrat kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Olösliga vismutsalter används vid gastrointestinala problem. Ingen resorption torde ske och det är inte möjligt att en fosterskada skulle kunna uppstå.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det endast en kvinna som uppgivit att hon använt vismutsubcitrat under tidig graviditet – barnet hade ingen missbildning.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter