Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vismutsubsalicylat

Klassificering: 2

Preparat: Bismatrol, Pepto-Bismol

ATC kod: A02BX, A07BB

Substanser: vismutsubsalicylat

Bedömning

Vismutsubsalicylat skall inte användas för regelbunden kontinuerlig behandling i sen graviditet. Risk finns för bland annat för tidig slutning av ductus arteriosus, minskad mängd fostervatten och nedsatt njurfunktion hos fostret och den nyfödda. Vid användning under tidig graviditet, tycks inte vismutsubsalicylat öka risken för fosterskador.

Bakgrund

Vismutsubsalicylat används vid olika gastrointestinala problem. I tarmen hydrolyseras substansen till natriumsalicylat och olösliga vismutsalter. Vismutsalterna torde inte absorberas, dock kommer en signifikant absorption av salicylat ske [1-3]. Den tillgängliga informationen för användning av salicylater under graviditet kommer främst ifrån användningen av acetylsalicylsyra som vid absorptionen snabbt omvandlas till salicylat. De flesta kontrollerade prospektiva studierna med acetylsalicylsyra har inte kunnat påvisat någon teratogen effekt.

Acetylsalicylsyra hämmar prostaglandinsyntesen och användning i hög dos mot slutet av graviditeten ökar risken för komplikationer på liknande sätt som NSAID-preparat. Behandling kan då orsaka konstriktion eller slutning av ductus arteriosus intrauterint, vilket kan leda till pulmonell hypertension och andningsproblem hos det nyfödda barnet. Exponering kan även hämma njurfunktionen hos fostret med minskad mängd fostervatten och neonatal anuri som följd. Vidare kan acetylsalicylsyra motverka livmoderns sammandragningar, vilket kan resultera i långsammare förlossning. Hämningen av prostaglandiner försämrar också trombocyternas funktion och ökar risken för blödning [1-7].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inga uppgifter om hur många barn som fötts efter att modern använt vismutsubsalicylat under graviditet.

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 10th ed; 2015.
  2. Nwokolo CU, Mistry P, Pounder RE. The absorption of bismuth and salicylate from oral doses of Pepto-Bismol (bismuth salicylate). Aliment Pharmacol Ther. 1990;4:163-9. PubMed
  3. Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press.
  4. Keim SA, Klebanoff MA. Aspirin use and miscarriage risk. Epidemiology 2006;17:435-9. PubMed
  5. Norgard B, Puho E, Czeizel AE, Skriver MV, Sorensen HT. Aspirin use during early pregnancy and the risk of congenital abnormalities: a population-based case-control study. Am J Obstet Gynecol 2005;192:922-3. PubMed
  6. Kozer E, Costei AM, Boskovic R, Nulman I, Nikfar S, Koren G. Effects of aspirin consumption during pregnancy on pregnancy outcomes: meta-analysis. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol 2003;68:70-84. PubMed
  7. Kozer E, Nikfar S, Costei A et al. Aspirin consumption during the first trimester of pregnancy and congenital anomalies: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2002;187:1623-30. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter