Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin B12 (cyanokobalamin och derivat)

Klassificering: 1

Preparat: Behepan®, Betolvex®, Betolvidon®, Hydroxocobalamin Alternova, Vitamin B12, VITAMIN B12 ROTEXMEDICA

ATC kod: B03BA01, B03BA02, B03BA03

Substanser: cyanokobalamin, cyanokobalamin (0,1 % sd), cyanokobalamin (no.303 075/1-82), cyanokobalamin (no.307420), cyanokobalamin(Co-57), cyanokobalanin-tanninkomplex, hydroxokobalamin, hydroxokobalaminacetat, hydroxokobalaminklorid

Bedömning

B12-preparat kan utan risk för fosterskada användas i tidig graviditet.

Bakgrund

Vitamin B12 har diskuterats i samband med en eventuell skyddande effekt av vitaminer för vissa missbildningar och främst neuralrörsdefekter. Det finns emellertid inga egentliga bevis för en sådan gynnsam effekt.

Bland 11707 barn i det svenska Medicinska födelseregistret vars mödrar använt B12-preparat i tidig graviditet hade 241 någon missbildningsdiagnos (2,1%) mot 242 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekensen var således normal och någon skyddande effekt kan inte ses. Två barn hade någon neuralrörsdefekt (2 förväntat), 21 hade gomspalt eller läppgomspalt (16-17 förväntade), 78 barn hade hjärtfel (81-82 förväntade).

Frekvensen flerbörder är klart förhöjd (453 barn, 3,9% mot förväntade 2,9%), vilket kan antyda att preparatet ibland givits i samband med IVF-behandlingar.

Uppdaterat: 2018-11-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.