Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin C inkl kombinationer med kalcium

Klassificering: 1

Preparat: Ascorbinezuur CF 100 mg/ml, C-vimin®, C-vimin® apelsin, C-vitamin, C-vitamin sockerfri apelsin, C-vitamin sockerfri citron, Ido-C®, PASCORBIN®, Vitamin C 1000, Vitamin C 500, VITAMIN C-ROTEXMEDICA

ATC kod: A11GA01

Substanser: askorbinsyra, kalciumaskorbat, natriumaskorbat

Bedömning

Vitamin C-preparat kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Extra tillförsel av vitamin C eller vitamin C med kalcium under graviditet kan inte innebära någon risk för fosterpåverkan. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2026 barn vars mödrar rapporterat användning av vitamin C. Av barnen hade 43 (2,1%) någon missbildning mot 42 förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså helt normal och det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad.

Andelen barn som var lätta för tiden (67 mot 55 förväntade) var klart förhöjd. Detta kan inte bero på exponeringen, utan måste bero på någon samvarierande faktor. Andelen barn som hade låg Apgarpoäng (13 mot 29 förväntade) var å andra sidan klart lägre än förväntat. Detta antyder att dessa preparat framför allt används av friska kvinnor med välskötta graviditeter.

Uppdaterat: 2018-02-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.