Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitaminer + mineralämnen

Klassificering: 1

Preparat: Calcevita®

ATC kod: A11JB

Substanser: dry vitamin d3 100 sd/s, kolekalciferol, kolekalciferol (100 cws), kolekalciferol (basf), kolekalciferol (typ 50 cws/f)

Bedömning

Preparatet kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Kombinationspreparatet innehåller kalcium, vitamin C, kolekalciferol (vitamin D3) samt pyridoxin (vitamin B6). För mer information se dessa dokument.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det endast 50 barn vars mödrar har uppgivit att de använt denna kombination av vitaminer och mineraler under graviditeten. Inget av barnen hade någon missbildning.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter