Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Voxilaprevir

Klassificering: 2

Preparat: Vosevi

ATC kod: J05AP56

Substanser: voxilaprevir

Bedömning

Voxilaprevir bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt voxilaprevir tidig graviditet.

Bakgrund

Voxilaprevir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

Voxilaprevir har inte ökat risken för missbildningar eller visat någon annan negativ fosterpåverkan i djurförsök. Erfarenhet av behandling under graviditet hos människa saknas dock.

Uppdaterat: 2017-11-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. FDA. Full prescribing information. Vosevi 2017-07. Tillgänglig från: https://goo.gl/HiFgjB
  2. Medical Products Agency – Sweden. Vosevi (sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir). Summary of Product Characteristics 2017-07. Tillgänglig från: https://goo.gl/WH5XK5

Författare: Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter