Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Xantinolnikotinat

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: xantinolnikotinat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av xantinolnikotinat under graviditet. Därför kan man inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Användning under graviditet bör ske med försiktighet. Om exponering för xanthinolnikotinat skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data över användning av xantinolnikotinat under graviditeten har återfunnits i litteraturen. Höga doser av nikotinsyra har satts i samband med en ökad missbildningsrisk men observationen har aldrig bekräftats. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Nelson MM, Forfar JO. Associations between drugs administered during pregnancy and congenital abnormalities of the fetus. Br Med J 1971;1:523-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter