Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Xylometazolin

Klassificering: 1

Preparat: Klarimax, Nasoferm®, Olynth, Otrinex, Otrivin Comp, Otrivin®, Otrivin® Menthol (utan konserveringsmedel), Otrivin® utan konserveringsmedel, Teppix, Teppzin, Xyloipra, Xylometazolin ABECE, ZyComb, Zymelin, Zymelin Mentol

ATC kod: R01AA07, R01AB06

Substanser: xylometazolin, xylometazolinhydroklorid

Bedömning

Näsdroppar och nässpray med xylometazolin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Xylometazolin används i näsdroppar och nässpray. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 110 barn, vars mödrar uppger sig ha använt xylometazolin i tidig graviditet. Tretton barn hade en missbildningsdiagnos (1,27%), vilket är långt under det förväntade antalet (23). En anledning till den låga missbildningsfrekvensen kan vara att kvinnor med friska graviditeter, oftare än andra, har problem med slemhinnesvullnader.

Xylometazolin ingår även i kombinationspreparat tillsammans med ipratropium. I det svenska Medicinska födelseregistret finns det barn till 39 kvinnor som rapporterat sådan exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

 

Uppdaterat: 2018-02-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.