Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zalcitabin

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: zalcitabin

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Zalcitabin kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för zalcitabin är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Det finns begränsat med data över risken för fosterskada efter zalcitabin. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem barn vars mödrar uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed
  2. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter