Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zanamivir

Klassificering: 2

Preparat: Dectova, Relenza, Zanamivir

ATC kod: J05AH01

Substanser: zanamivir

Bedömning

Det finns inget som tyder på att zanamivir ökar risken för fosterskador eller medför andra negativa effekter för fostret. Användning av zanamivir under första trimestern bör ändå ske återhållsamt tills mer erfarenhet finns. Vid epidemi eller pandemi med svårare influensa eller om den gravida kvinnan har särskilda riskfaktorer, kan zanamivir användas som terapi eller profylax, även under tidig graviditet enligt gällande rekommendationer.

Bakgrund

Zanamivir används som terapi eller profylax mot influensa. Under influensaepidemier finns en ökad risk för gravida kvinnor att drabbas av svårare komplikationer, speciellt längre fram i graviditeten [1]. Preparatet verkar huvudsakligen lokalt i det respiratoriska epitelet men viss absorption sker. Varken studier bland gravida kvinnor eller djurexperimentella data talar för att zanamivir skulle påverka fosterutvecklingen negativt [2-3]. Majoriteten av de gravida kvinnorna i studierna hade dock använt zanamivir i andra och tredje trimestern. Användning under tidig graviditet bör därmed ske med viss återhållsamhet. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med angiven exponering för zanamivir. Ett barn hade en missbildningsdiagnos – en kammarseptumdefekt med en coarctatio aortae.

Uppdaterat: 2017-03-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Silasi M, Cardenas I, Kwon JY, Racicot K, Aldo P, Mor G. Viral infections during pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2015;73:199-213. PubMed
  2. EMA. CHMP ASSESSMENT REPORT on Novel Influenza (H1N1) outbreak EMEA/H/A-53/1172 http://goo.gl/wde9bO [updated 2009-05-07, cited 2014-07-16]. EMA
  3. Graner S, Svensson T, Beau AB, Damase-Michel C, Engeland A, Furu K et al. Neuraminidase inhibitors during pregnancy and risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations: population based European register study. BMJ. 2017;356:j629. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter