Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zidovudin

Klassificering: 2

Preparat: Combivir®, Lamivudine/Zidovudine Teva, Retrovir, Retrovir®, TRIZIVIR

ATC kod: J05AF01, J05AR01, J05AR04

Substanser: zidovudin

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Zidovudin kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för zidovudin ensamt eller i kombination med andra antivirala medel är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. Enligt uppgifter från tillverkaren har totalt mer än 3000 gravida kvinnor exponerats för lamivudin eller zidovudin (2000 för kombinationen av substanserna) i första trimestern. Inga tecken till ökad risk för missbildningar har setts.

En långtidsuppföljning finns också av 122 barn, som under graviditeten exponerats för zidovudin, utan att några negativa effekter kunnat observeras.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 73 barn, vars mödrar uppgivit användning av zidovudin eller zidovudin i kombinationsläkemedel i tidig graviditet, ett av barnen (mot 1-2 förväntade) hade en missbildningsdiagnos – en hydrocefali. Det finns 23 barn som var exponerade för läkemedel med enbart zidovudin – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed
  2. Watts DH, Li D, Handelsman E, Tilson H, Paul M, Foca M, et al. Assessment of birth defects according to maternal therapy among infants in the Women and Infants Transmission Study. J Acquir Immune Defic Syndr 2007;44:299-305. PubMed
  3. Watts DH, Covington DL, Beckerman K, Garcia P, Scheuerle A, Dominguez K et al. Assessing the risk of birth defects associated with antiretroviral exposure during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2004;191:985-92. PubMed
  4. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed
  5. Chotpitayasunondh T, Vanprapar N, Simonds RJ, Chokephaibulkit K, Waranawat N, Mock P et al. Safety of late in utero exposure to zidovudine in infants born to human immunodeficiency virus-infected mothers: Bangkok. Pediatrics 2001;107:E5. PubMed
  6. Culnane M, Fowler M, Lee SS et al. Lack of long-term effects of in utero exposure to zidovudine among uninfected children born to HIV-infected women. Pediatric AIDS Clinical Trials Group Protocol 219/076 Teams. JAMA 1999;281:151-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.