Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zikonotid

Klassificering: 2

Preparat: Prialt

ATC kod: N02BG08

Substanser: zikonotid

Bedömning

Användning av zikonotid under graviditet torde vara ytterst ovanlig och bör undvikas. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Zikonotid används vid svår kronisk smärta och administreras intratekalt. Användning under graviditet verkar inte trolig. Inga erfarenheter finns av användning under graviditet men djurförsök indikerar möjligheten av en fosterskadande effekt – om detta är relevant för människa kan inte sägas.

Substansen är en oligopeptid och den låga intratekala dosen i kombination med dess snabba nedbrytning via proteaser i vävnad gör det dock osannolikt att fostret exponeras för signifikant mängd.

I det Svenska Medicinska födelseregistret ingen kvinna som uppgett användning av zikonotid under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter