Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zingiber officinale (ingefära)

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: Zingiber officinale (ingefära)

Bedömning

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel bör undvikas under graviditeten då deras kliniska effekt och säkerhet inte kan testas på ett tillfredsställande sätt, se nedan under Bakgrund. Ingefära innebär dock sannolikt inga risker för fostret när det används av friska kvinnor i de doser som brukar ges vid graviditetsillamående (torkad, max cirka 1000 mg/dag). Högre intag ska undvikas, då säkerheten inte är fastställd.

Bakgrund

Generellt bör man avstå från att använda växtbaserade läkemedel och naturläkemedel under graviditeten. Preparaten har inte genomgått samma rigorösa studier av effekt och säkerhet som moderna läkemedel. De innehåller även ett stort antal olika ämnen och sammansättningen kan variera mycket mellan olika tillverkningssatser, beroende på t.ex växtplats, klimatvariation och skördetid. Det är särskilt viktigt att vara restriktiv med preparat som inte är godkända av Läkemedelsverket då de kan innehålla tillsatsämnen eller föroreningar som inte framgår av innehållsförteckningen. För de flesta växtbaserade läkemedel är det inte heller möjligt att analysera eventuell fosterpåverkan med hjälp av det svenska Medicinska födelseregistret.

Zingiber officinale (ingefära) har använts som ett medel mot illamående sedan lång tid tillbaka. Ett flertal mindre kliniska prövningar och observationsstudier har inte påvisat några säkerställda negativa effekter på fosterutvecklingen [1-6]. Det största materialet omfattade 1020 norska kvinnor som uppgett användning av ingefära under graviditeten, varav 466 i tidig graviditet [6]. Ingen ökning sågs av andelen missbildningar, perinatal dödlighet eller låg Apgar när kvinnor som använt ingefära jämfördes med gravida som inte hade gjort det. Däremot var det något vanligare med små vaginala blödningar efter graviditetsvecka 17 i ingefäragruppen [6].

Sammantaget är ingefära sannolikt ofarligt när det används av friska kvinnor i de doser som vanligtvis rekommenderas för graviditetsillamående (torkad, upp till cirka 1000 mg dagligen), även om dokumentationen är relativt begränsad. Högre doser ska dock för säkerhets skull undvikas då ingefära bland annat innehåller ämnen som kan hämma prostaglandinsyntesen, vilket till exempel skulle kunna öka blödningsrisken [7]. Studier på råttor har också visat att ingefära i höga doser eventuellt ökar risken för missfall [8]. Fyndens relevans för människa går dock inte att bedöma och doserna i djurförsöken har varit betydligt högre än max 1000 mg/dag som rekommenderas vid graviditetsillamående.

Uppdaterat: 2019-04-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. Viljoen E, Visser J, Koen N, Musekiwa A. A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutr J. 2014;13(0):20. PubMed
  2. Borrelli F, Capasso R, Aviello G, Pittler MH, Izzo AA. Effectiveness and safety of ginger in the treatment of pregnancy-induced nausea and vomiting. Obstet Gynecol. 2005;105(4):849-56. PubMed
  3. Ding M, Leach M, Bradley H. The effectiveness and safety of ginger for pregnancy-induced nausea and vomiting: a systematic review. Women Birth. 2013;26(1):e26-30. PubMed
  4. Choi JS, Han JY, Ahn HK, Lee SW, Koong MK, Velazquez-Armenta EY et al. Assessment of fetal and neonatal outcomes in the offspring of women who had been treated with dried ginger (Zingiberis rhizoma siccus) for a variety of illnesses during pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2015;35(2):125-30. PubMed
  5. Portnoi G, Chng LA, Karimi-Tabesh L, Koren G, Tan MP, Einarson A et al. Prospective comparative study of the safety and effectiveness of ginger for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2003;189(5):1374-7. PubMed
  6. Heitmann K, Nordeng H, Holst L. Safety of ginger use in pregnancy: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2013;69(2):269-77. PubMed
  7. Tiran D. Ginger to reduce nausea and vomiting during pregnancy: evidence of effectiveness is not the same as proof of safety. Complement Ther Clin Pract. 2012;18(1):22-5. PubMed
  8. Fødevarestyrelsen. Sikkerheden for gravide ved indtag af ingefærshots fremstillet af roden fra ægte ingefær (Zingiber officinale Roscoe). Mulig interaktion mellem ingefær og warfarin. DTU DOC nr.18/15564 2018-12-21 och Råd til gravide om at undgå ingefærshots. Fødevareinstituttet.

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter