Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zink

Klassificering: 1

Preparat: Cefazink, Galzin, Mezinc®, Reflectant Sun Screen Creams, Silon, Solvezink®, Wilzin, Vitalux Z, Zink 220, Zink APL, Zinkliniment APL, Zinkpudervätska APL, Zinksalva APL, Zipzoc Salvstrumpa

ATC kod: A12C, A12CB, A12CB01, A12CB02, A16AX05, D02AA, D02AB, D09AB01, D11

Substanser: zink, zinkacetat, zinkacetatdihydrat, zinkdibutylditiokarbamat, zinkdietylditiokarbamat, zinkglukonat (trihydrat), zinkglukonat, vattenfri, zinkklorid, zinkoxid, zinkpyrition, zinkresinat, zinksulfat, vattenfri, zinksulfatheptahydrat

Bedömning

Zinkpreparat kan utan risk för fosterskada användas under graviditeten och ett tillfredsställande zinkstatus är sannolikt viktigt under graviditeten. Lokal behandling med zink till exempel som salva kan inte påverka fostret.

Bakgrund

Tillförsel av zink till kvinnor med dålig zinkstatus har i vissa studier haft positiv effekt på graviditeten, framför allt genom att minska risken för för tidig födsel. Det finns även epidemiologiska data, som tyder på att relativ zinkbrist hos människa kan öka risken för vissa missbildningar, speciellt neuralrörsdefekter. Detta stöds även av fynd i djurförsök. Några slutliga bevis för att zinksupplementering skulle minska risken för sådana missbildningar finns dock inte.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 641 barn vars mödrar i tidig graviditet uppges ha behandlats med perorala zinkpreparat. Av dessa hade 17 barn (2,7%) någon missbildning, mot 13 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således helt normal.

Zinkacetatdihydrat eller zinkacetat används vid behandling av Wilsons sjukdom. Ett fåtal graviditeter med sådan terapi är kända utan några säkra skadeeffekter. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn vars mödrar uppgivit användning av zinkacetatprodukter i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en corpus callosum agenesi.

I födelseregistret finns även ett fall där kvinnan använt zinkbandage under graviditet – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. WHO. Zinc supplementation during pregnancy. Biological, behavioural and contextual rationale. e-Library of Evidence for Nutrition Actions (eLENA). 2013. Available at http://www.who.int/elena/bbc/zinc_pregnancy/en/ Accessed 2016-09-19.
  2. Ota E, Mori R, Middleton P, Tobe-Gai R, Mahomed K, Miyazaki C et al. Zinc supplementation for improving pregnancy and infant outcome. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2:CD000230. PubMed
  3. Hurley LS, Swenerton H. Congenital malformations resulting from zinc deficiency in rats. Proc Soc Exp Biol Med 1966;123:692-6. PubMed
  4. Warkany J, Petering HG. Congenital malformations of the central nervous system in rats produced by maternal zinc deficiency. Teratology 1972;5:319-34. PubMed
  5. Goldenberg RL, Tamura T, Neggers Y et al. The effect of zinc supplementation on pregnancy outcome. JAMA 1995;274:463-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.