Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zolmitriptan

Klassificering: 2

Preparat: Zolmitriptan 2care4, Zolmitriptan Actavis, Zolmitriptan Arrow, Zolmitriptan Ebb, Zolmitriptan Jubilant, Zolmitriptan STADA, Zolmitriptan Teva, Zomig, Zomig Nasal, Zomig Rapimelt, Zomig®, Zomig® Nasal, Zomig® Rapimelt, Zomigon, Zomigoro Rapimelt

ATC kod: N02CC03

Substanser: zolmitriptan

Bedömning

Zolmitriptan bör användas med viss försiktighet under graviditet. Erfarenheten av användning till gravida är dock relativt stor utan att någon negativ fosterpåverkan har setts. Dessutom finns betryggande data för släktsubstansen sumatriptan. Om exponering för zolmitriptan har skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Konklusiva studier av användningen av zolmitriptan under graviditet saknas. Inga indikationer finns dock för att gruppen triptaner har fosterskadande effekter. Zolmitriptan bör dock tills vidare användas med viss försiktighet under graviditet. Det mest använda triptanläkemedlet, sumatriptan, tycks sakna teratogen effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 518 barn vars mödrar uppgivit användning av zolmitriptan. Sju av barnen hade en missbildningsdiagnos (1,4%) mot 10-11 förväntade (2.1%). Missbildningsfrekvensen var således, om något, lägre än förväntat. Även andelen för tidigt födda och lågviktiga barn var förhållandevis låga. Det var inte heller något speciellt mönster av missbildningar: ett barn hade en lungartärstenos med förmaksseptumdefekt, ytterligare ett barn hade en förmaksseptumdefekt, ett barn hade en ospecificerad cystnjure, ett barn hade hydrocefali, ett hydronefros, ett ventrikelseptumdefekt och ett pes equinovarus.

Uppdaterat: 2016-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O, Nickel C, Koren G, Nulman I. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015;55:490-501. PubMed
  2. Soldin OP, Dahlin J, O'Mara DM. Triptans in pregnancy. Review. Ther Drug Monit 2008;30:5-9. PubMed
  3. Fox AW, Chambers CD, Anderson PO et al. Evidence-based assessment of pregnancy outcome after sumatriptan exposure. Headache 2002;42:8-15. PubMed
  4. Kallen B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.