Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zolpidem

Klassificering: 2

Preparat: Edluar, Stilnoct, Stilnox, Zolpidem Actavis, Zolpidem Aurobindo, Zolpidem HEXAL, Zolpidem Mylan, Zolpidem Orifarm, Zolpidem ratiopharm, Zolpidem Sandoz, Zolpidem STADA, Zolpidem Winthrop, Zolpidem Vitabalans

ATC kod: N05CF02

Substanser: zolpidem, zolpidemtartrat

Bedömning

Annat än tillfällig användning av zolpidem bör i möjligaste mån undvikas under graviditet. Det gäller särskilt under senare delen av graviditeten då behandling kan orsaka övergående utsättningssymptom hos barnet.

Bakgrund

Konklusiva studier saknas ännu, men det finns ingenting som tyder på att användning av zolpidem under tidig graviditet skulle orsaka fosterskador. Det finns en rapport om en eventuell ökad risk för tarmmissbildningar men den risken kan vara slumpmässig och måste bekräftas av större studier.

Under sista trimestern finns risk för negativa farmakologiska effekter på fostret och/eller det nyfödda barnet såsom hypotoni, påverkan på andningsfunktion och hypotermi.

Det saknas studier om effekter på barnens långsiktiga utveckling om mödrarna behandlats med zolpidem under graviditeten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 072 barn vars mödrar uppgivit användning av zolpidem i tidig graviditet. Tolv av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot 22-23 förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså något lägre än förväntat. Det var inte heller någon speciell typ som var överrepresenterad. Dock var hela 107 barn födda för tidigt (66 förväntade). Även andelen barn som var lätta för tiden (41 mot 29 förväntade), och barn med låg Apgarpoäng vid 5 minuter (25 mot 15 förväntade), var klart förhöjt.

Uppdaterat: 2014-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Wikner BN, Källén B. Are hypnotic benzodiazepine receptor agonists teratogenic in humans?. J Clin Psychopharmacol. 2011;31:356-9. PubMed
  2. Wikner BN, Stiller CO, Bergman U, Asker C, Källén B. Use of benzodiazepines and benzodiazepine receptor agonists during pregnancy: neonatal outcome and congenital malformations. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2007;16:1203-10. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.