Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed kön och genus

Aktuellt

Vetenskapsrådet inför köns- och genusperspektiv i bidragsutlysningar
Forskare som ansöker om bidrag från Vetenskapsrådet måste nu redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i den planerade forskningen.
2019-01-28

Kunskapsstödet utökas med information om flera läkemedel
Nu har könsspecifik information om flertalet virushämmade läkemedel (ATC-kod J05), cancerläkemedel (ATC-kod L01) och medel vid endokrinterapi (ATC-kod L02) tillkommit.
2018-12-20

Könsskillnader i biverkningsrapportering för blodtryckssänkande läkemedel
En ny svensk studie har analyserat könsskillnader i spontanrapportering av biverkningar för blodtryckssänkande läkemedel mellan 2005-2012. En högre förekomst av biverkningsrapportering bland kvinnor observerades för följande läkemedelsgrupper: ACE-hämmare, kombination av ACE-hämmare och diuretika, angiotensin II-antagonister, kombination av angiotensin II-antagonister och diuretika, tiazider och kaliumsparande medel. Aldosteronantagonister var den enda läkemedelsgruppen med högre förekomst av biverkningsrapportering bland män.
2018-10-02


Fler nyheter finns under Aktuellt!

Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Janusmed kön & genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se tjänsterna Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

I dagsläget finns texter för mer än 300 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

Engelsk flagga

A–Z-lista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Could not find any pages that start with the letter J