Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Abirateron

Klassificering: B

Preparat: ZYTIGA

ATC kod: L02BX03

Substanser: abirateron, abirateronacetat

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av män har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Abiraterone is an inhibitor of 17 alpha-hydroxylase/C17,20-lyase (CYP17) that blocks androgen biosynthesis [1]. The approved indication for abiraterone in combination with methylprednisolone or prednisone is treatment of certain types of prostate cancer [2].

Försäljning på recept

Endast män hämtade ut läkemedel innehållande abirateron (ATC-kod L02BX03) på recept år 2017 i Sverige, totalt 731 män [3].

Uppdaterat: 2018-12-17

Litteratursökningsdatum: 2018-12-06

Referenser

  1. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2018-12-06]. länk
  2. Fass.se [cited 2018-12-06]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2018-12-06.] länk

Författare: Mia von Euler

Faktagranskat av: Karin Schenck-Gustafsson

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson