Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amorolfin

Klassificering: B

Preparat: Amorolfin ABECE, Amorolfin Apofri, Amorolfin Evolan, Amorolfin Mylan, Amorolfine Teva, Finail, Loceryl, Loceryl Creme, Loceryl®

ATC kod: D01AE16

Substanser: amorolfin, amorolfinhydroklorid

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om könsskillnader avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för amorolfin.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är mycket begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Amorolfine is approved for topical use in the treatment of fungal infections in toe- and finger nails. It is not marketed in North America.

Pharmacokinetics and dosing

Amorolfine is administered topically as a nail laquer and the systemic uptake is very small [1]. No studies on sex differences in pharmacokinetic properties have been identified.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding effects of amorolfine have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of amorolfine have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

In a review of the epidemiology of onychomyosis the sex distribution was found to vary considerably between different studies and populations but the conclusion was that most studies showed male preponderance [2].

Försäljning på recept

Något fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande amorolfin (ATC-kod D01AE16) på recept i Sverige år 2015, totalt 7 705 kvinnor och 7 406 män. Det motsvarar 1,6 respektive 1,5 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 80-85 år hos män och i åldersgruppen 70-74 år hos kvinnor. I genomsnitt var läkemedel innehållande amorolfin 1,2 gånger vanligare hos kvinnor [3]. 80 % av all försäljning av amorolfin sker receptfritt [4].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2016-12-17

Referenser

  1. Baran R, Gupta AK, Piérard GE. Pharmacotherapy of onychomycosis. Expert Opin Pharmacother. 2005;6:609-24. PubMed
  2. Sigurgeirsson B, Baran R. The prevalence of onychomycosis in the global population: a literature study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014;28:1480-91. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas
  4. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson