Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azelainsyra

Klassificering: B

Preparat: Finacea, Finacea®, Skinoren®

ATC kod: D10AX03

Substanser: azelainsyra

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för azelainsyra vid utvärtes bruk.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of azelaic acid have been found.

Effects

Both male and female patients have been included in studies of the effect of azelaic acid in acne vulgaris or rosacea. However, relevant sex analysis has not been found. Analysis of published data from a small study on periorificial dermatitis (4 boys, 6 girls) did not show any sex difference in effect [1].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the dosing of azelaic acid have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut gel/kräm innehållande azelainsyra (ATC-kod D10AX03) på recept i Sverige år 2015, totalt 25 176 kvinnor och 10 546 män. Det motsvarar 5,2 respektive 2,2 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 15-19 år hos båda könen. I genomsnitt var gel/kräm innehållande azelainsyra 2,6 gånger vanligare hos kvinnor [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-12-21

Referenser

  1. Jansen T, Melnik BC, Schadendorf D. Steroid-induced periorificial dermatitis in children--clinical features and response to azelaic acid. Pediatr Dermatol. 2010;27:137-42. PubMed
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Mia von Euler, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson