Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensylpenicillin

Klassificering: B

Preparat: Bensylpenicillin® Meda, Benzylpenicillin Panpharma, PFIZERPEN

ATC kod: J01CE01

Substanser: bensylpenicillin, bensylpenicillinbensatin, bensylpenicillinkalium, bensylpenicillinnatrium, bensylpenicillinnatrium (buffrad), bensylpenicillinprokainmonohydrat

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende säkerhet och farmakokinetik för bensylpenicillin. En kohortstudie har visat högre utläkningsfrekvens av syfilis hos män än hos kvinnor till följd av behandling med bensylpenicillin.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of benzylpenicillin have been found.

Effects

A register-based cohort study including 1327 patients with syphilis (782 men, 545 women) showed higher serological cure in men than in women, following treatment with benzylpenicillin [2].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of benzylpenicillin have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A retrospective study, including 1921 patients (794 men, 1122 women, lack of access to 5 medical records), found a greater occurrence of positive penicillin skin test result in female patients than in male patients with self-reported penicillin allergy. The risk was calculated from the whole set of 64 positive results (11 men, 53 women), including different penicillins [1].

Försäljning på recept

Läkemedel innehållande bensylpenicillin (ATC-kod J01CE01) används huvudsakligen på sjukhus och därför saknas könsspecifika användningsdata [3].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2014-12-05

Referenser

  1. Park MA, Matesic D, Markus PJ, Li JT. Female sex as a risk factor for penicillin allergy. Ann Allergy Asthma Immunol. 2007;99:54-8. PubMed
  2. Tong ML, Lin LR, Liu GL, Zhang HL, Zeng YL, Zheng WH et al. Factors associated with serological cure and the serofast state of HIV-negative patients with primary, secondary, latent, and tertiary syphilis. PLoS One. 2013;8:e70102. PubMed
  3. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Anna Garmén, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson