Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensylpenicillin

Klassificering: B

Preparat: Bensylpenicillin® Meda, BENZETACIL 1.200.000, Benzylpenicillin Panpharma, Bicillin C-R 900/300, Lentocilin S 1200, Pendysin, PFIZERPEN, Tardocillin, Tardocillin 1200

ATC kod: J01CE01, J01CE08, J01CR50

Substanser: bensylpenicillin, bensylpenicillinbensatin, bensylpenicillinkalium, bensylpenicillinnatrium, bensylpenicillinnatrium (buffrad), bensylpenicillinprokainmonohydrat

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende säkerhet och farmakokinetik för bensylpenicillin. En kohortstudie har visat högre utläkningsfrekvens av syfilis hos män än hos kvinnor till följd av behandling med bensylpenicillin.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of benzylpenicillin have been found.

Effects

A register-based cohort study including 1327 patients with syphilis (782 men, 545 women) showed higher serological cure in men than in women, following treatment with benzylpenicillin [1].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of benzylpenicillin have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Läkemedel innehållande bensylpenicillin (ATC-koder J01CE01, J01CE08) används huvudsakligen på sjukhus och därför saknas könsspecifika användningsdata [2].

Uppdaterat: 2021-02-12

Litteratursökningsdatum: 2021-01-11

Referenser

  1. Tong ML, Lin LR, Liu GL, Zhang HL, Zeng YL, Zheng WH et al. Factors associated with serological cure and the serofast state of HIV-negative patients with primary, secondary, latent, and tertiary syphilis. PLoS One. 2013;8(7):e70102. PubMed
  2. Concise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2018 [cited 2019-03-14.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Diana Rydberg

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson