Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betametason - lokalt

Klassificering: B

Preparat: Betametason Trimb, Betametason-neomycin i Essex kräm APL, Betnovat, Betnovat®, Betnovate, Bettamousse, Calcipotriol/Betamethasone Abacus Medicine, Calcipotriol/Betamethasone Aristo, Calcipotriol/Betamethasone Orifarm, Calcipotriol/Betamethasone Paranova, Calcipotriol/Betamethasone Sandoz, Calcipotriol/Betamethasone Teva, Celeston® valerat, Daivobet, Daivobet®, Diproderm®, Diprogenta Creme, Diprogenta Salbe, Diprolen®, Diprotit, Dovobet, Dovobet®, Enstilar, Enstilar®, Fusidinsyra/Betametason Ebb, Fusidinsyra/Betametason LEO, Kalcipotriol/Betametason Ebb, Medobet, Xamiol, Xamiol®

ATC kod: D05AX52, D07AC01, D07CC01, S02BA07

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om könsskillnader i effekt och säkerhet av hudläkemedel innehållande betametason.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Topical betamethasone is used for treatment of corticosteroid-responsive dermatoses [2]. Topical corticosteroids may be systematically absorbed if used on large areas, on broken skin, or under occlusive dressings [3]. No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [4].

No studies on sex differences in pharmacokinetics or dosing for topical betamethasone have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical betamethasone have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of topical betamethasone have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut hudläkemedel innehållande betametason (ATC-kod D07AC01) på recept i Sverige år 2015, totalt 91 752 kvinnor och 78 664 män. Det motsvarar 19 respektive 15 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var hudläkemedel innehållande betametason 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [5].

Fler kvinnor än män hämtade ut örondroppar innehållande betametason (ATC-kod S02BA07) på recept i Sverige år 2015, totalt 20 152 kvinnor och 12 915 män. Det motsvarar 4,1 respektive 2,7 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldergruppen 70-74 år hos män och i åldersgruppen 65-69 år hos kvinnor. I genomsnitt var örondroppar innehållande betametason 1,6 gånger vanligare hos kvinnor [5].

Kombinationsprodukter

Något fler kvinnor än män hämtade ut kräm innehållande kombination av betametason och antibiotika (ATC-kod D07CC01) på recept i Sverige år 2015, totalt 1 753 kvinnor och 1 531 män. Det motsvarar 0,4 respektive 0,3 personer per tusen invånare [5].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-01-02

Referenser

  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9. PubMed
  2. Betamethasone (generic). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency Sweden.
  3. Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press.
  4. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21. PubMed
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2017-01-09.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson