Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bikalutamid

Klassificering: B

Preparat: Baculamyl, Bicacta, Bicalustad, Bicalutamid Sandoz, Bicalutamide Accord, Bicalutamide Bluefish, Bicalutamide Orion, Bicalutamide ratiopharm, Bicalutamide Teva, Bictamid, Bikalutamid Actavis, Bikalutamid Ebb, Bikalutamid medac, Bikalutamid Ranbaxy, Bikalutamid SUN, Casodex, Casodex®, Nycolutamid

ATC kod: L02BB03

Substanser: bikalutamid

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av män har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Bicalutamide is an oral nonsteroidal antiandrogen used in the treatment of metastatic prostatic carcinoma [1-2]. There are two published articles on treatment in women [3-4]. One phase 2 study in women with hirsutism (42 women) showing decreased hirsutism scores after treatment compared to base line [3]. A phase 3 study in women with polycystic ovary syndrome (72 women) randomized to oral contraceptives (OCP) with and without bicalutamide found bicalutamide to be well tolerated and more effective than OCP alone in treating severe hirsutism [4]. No studies of sex differences in effect or safety has been performed.

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut läkemedel innehållande bikalutamid (ATC-kod L02BB03) på recept i Sverige år 2017, totalt 21 267 män och 14 kvinnor. Det motsvarar 4,2 respektive 0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos män [5].

Uppdaterat: 2018-12-20

Litteratursökningsdatum: 2018-01-17

Referenser

  1. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2018-12-17]. länk
  2. Fass.se [cited 2018-12-06]. länk
  3. Müderris II, Bayram F, Ozçelik B, Güven M. New alternative treatment in hirsutism: bicalutamide 25 mg/day. Gynecol Endocrinol. 2002;16(1):63-6. PubMed
  4. Moretti C, Guccione L, Di Giacinto P, Simonelli I, Exacoustos C, Toscano V et al. Combined Oral Contraception and Bicalutamide in Polycystic Ovary Syndrome and Severe Hirsutism: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(3):824-838. PubMed
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2018-12-17.] länk

Författare: Mia von Euler

Faktagranskat av: Karin Schenck-Gustafsson

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson