Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bisoprolol

Klassificering: A

Preparat: Bisocard, Bisomyl, Bisoprolol 2care4, Bisoprolol Abacus Medicine, Bisoprolol Abboxia, Bisoprolol Accord, Bisoprolol Actavis, Bisoprolol Ebb, Bisoprolol Krka, Bisoprolol Medical Valley, Bisoprolol Mylan, Bisoprolol Orifarm, Bisoprolol Orion, Bisoprolol Paranova, Bisoprolol ratiopharm, Bisoprolol Sandoz, Bisoprolol STADA®, Bisoprolol Teva, Bisoprolol Vitabalans, Bisostad, Emconcor®, Emconcor® CHF, Speridol

ATC kod: C07AB07

Substanser: bisoprolol, bisoprololfumarat

Sammanfattning

Inga studier avseende könsskillnader i effekt av bisoprolol vid förmaksflimmer har hittats.

Vid hjärtsviktsbehandling med bisoprolol har kvinnor bättre överlevnad än män, enligt en klinisk studie.

Den blodtryckssänkande effekten av bisoprolol är likvärdig hos kvinnor och män.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

A study in middle-aged and elderly Japanese patients (29 men, 11 women), routinely treated with 2.5-5 mg bisoprolol once daily, found no effect of age or patient’s sex on renal clearance or volume of distribution [1].

Effects

Results from the multicenter, randomized CIBIS II trial of patients with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) (2132 men, 515 women) indicate that female sex is a significant independent predictor of survival in patients with congestive heart failure. The risk of all-cause death was lower in women after adjustment for all other significant or known predictors (HR 0.64). There was a lower percentage of death among bisoprolol-treated women compared with men (6% vs. 12%) [2].

Blood pressure reduction following bisoprolol treatment (5, 10 or 20 mg) have been reported to not be affected by patient's sex [3].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of bisoprolol have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Något fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande bisoprolol (ATC-kod C07AB07) på recept i Sverige år 2018, totalt 116 562 män och 113 636 kvinnor. Det motsvarar 23 respektive 23 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel ökade med stigande ålder hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande bisoprolol 1,2 gånger vanligare hos män [4].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2019-05-06

Referenser

  1. Taguchi M, Nozawa T, Igawa A, Inoue H, Takesono C, Tahara K et al. Pharmacokinetic variability of routinely administered bisoprolol in middle-aged and elderly Japanese patients. Biol Pharm Bull. 2005;28(5):876-81. PubMed
  2. Simon T, Mary-Krause M, Funck-Brentano C, Jaillon P. Sex differences in the prognosis of congestive heart failure: results from the Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS II). Circulation. 2001;103:375-80. PubMed
  3. Zebeta (bisoprolol fumarate). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2010-11-01, cited 2014-03-18]. länk
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-03-08.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson