Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromokriptin

Klassificering: A

Preparat: Parlodel, Pravidel, Pravidel®

ATC kod: G02CB01, N04BC01

Substanser: bromokriptin, bromokriptinmesilat

Sammanfattning

Huvudindikationen för bromokriptin är kombinationsbehandling med L-dopa vid Parkinsons sjukdom. Dessutom används bromokriptin för avbrytande av laktation. Bromokriptin används även vid behandling av prolaktinom, där tumörstorleken minskar hos både kvinnliga och manliga patienter med macroadenom.

Frekvensen av bromokriptin-resistenta tumörer tycks vara signifikant högre hos män än hos kvinnor.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Bromocriptine is mainly indicated for treatment of Parkinsons’s disease in combination with levodopa. Furthermore, bromocriptine is indicated in patients with prolactin-secreting adenomas, reduction in tumor size has been seen in both men and women with macroadenama. Bromocriptine is also indicated in women needing to terminate lactation [1].

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of bromocriptine have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of bromocriptine have been found.

Adverse effects

Bromocriptine-resistant prolactinomas have been found to be more frequent in men than women. This sex difference is not directly explained by the predominance of large tumors in men, as the tumor size is not predictive of the response to bromocriptine therapy. This finding has been reported in several studies [2,3].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande bromokriptin (ATC-kod G02CB01) på recept i Sverige år 2015, totalt 2 919 kvinnor och 592 män. Det motsvarar 0,6 respektive 0,1 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 25-39 år hos kvinnor och i åldersgruppen 80 år och äldre hos män. Totalt sett var tabletter innehållande bromokriptin fem gånger vanligare hos kvinnor [4].

Något fler kvinnor än män hämtade ut kapslar innehållande bromokriptin (ATC-kod N04BC01) på recept i Sverige år 2015, totalt 48 kvinnor och 33 män [4].

Uppdaterat: 2019-02-26

Litteratursökningsdatum: 2013-03-26

Referenser

  1. Bromocriptine. DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2012-09-01, cited 2013-03-26]. länk
  2. Delgrange E, Trouillas J, Maiter D, Donckier J, Tourniaire J. Sex-related difference in the growth of prolactinomas: a clinical and proliferation marker study. J Clin Endocrinol Metab. 1997;82:2102-7. PubMed
  3. Delgrange E, Sassolas G, Perrin G, Jan M, Trouillas J. Clinical and histological correlations in prolactinomas, with special reference to bromocriptine resistance. Acta Neurochir (Wien). 2005;147:751-7; discussion 757-8. PubMed
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Godkänt av: Mia von Euler