Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Budesonid – intranasalt

Klassificering: A

Preparat: Budesonid Mylan, Budesonid Orifarm, Desonix, Livicort, Rhinocort Aqua, Rhinocort Turbuhaler, Rhinocort® Aqua, Rhinocort® Turbuhaler®

ATC kod: R01AD05

Sammanfattning

Inga könsskillnader i farmakokinetik eller biverkningar finns rapporterade. Publicerade kontrollerade studier avseende könsskillnader i effekt av intranasal budesonid saknas.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

In a study in healthy volunteers receiving 400 µg budesonide nasal spray (7 men, 8 women), no major sex differences in pharmacokinetic parameters were found [1].

Three pharmacokinetic studies conducted by the sponsor revealed no major sex differences in most of the pharmacokinetic parameters of budesonide nasal spray [2]. Systemic exposure of budesonide in pharmacokinetic studies showed no sex differences in budesonide pharmacokinetics [2].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of intranasal budesonide have been found.

Adverse effects

A double-blind placebo-controlled study in children age 2-5 years (51 boys, 27 girls) with allergic rhinitis evaluated effect and safety of budesonide aqueous nasal spray once-daily dose. Types of adverse events in the treatment group were comparable to those in the placebo group and no differences between boys and girls in reported adverse events were noticed [3].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut nässpray/-pulver innehållande budesonid (ATC-kod R01AD05) på recept i Sverige år 2016, totalt 35 110 kvinnor och 26 665 män. Det motsvarar 7,1 respektive 5,4 personer per tusen invånare. I åldersgruppen 0-14 år var nässpray/-pulver innehållande budesonid i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos pojkar, i åldersgruppen 15-79 år i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos kvinnor och i åldersgruppen 80 år och äldre i genomsnitt 1,3 gånger vanligare hos män [4].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-03-02

Referenser

  1. Rhinocort Aqua (budesonid spray) metered. DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2017-01-06, cited 2017-03-02]. länk
  2. Food and Drug Aministration (FDA). Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - Rhinocort Aqua (budesonide) Nasal Spray. Food and Drug Administration [www]. [updated 2001-06-19, cited 2017-03-02]. länk
  3. Kim KT, Rabinovitch N, Uryniak T, Simpson B, O'Dowd L, Casty F. Effect of budesonide aqueous nasal spray on hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in children with allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2004;93:61-7. PubMed
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson