Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefadroxil

Klassificering: B

Preparat: Cefadroxil 500 TS - 1 A Pharma, Cefadroxil Mylan, Cefadroxil Sandoz, Cefamox löslig, Cefamox®, Cefamox® löslig, Grüncef

ATC kod: J01DB05

Substanser: cefadroxil, cefadroxilmonohydrat

Sammanfattning

Det saknas stora kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för cefadroxil.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of cefadroxil have been found.

Effects

In a trial with a three-day oral treatment with cefadroxil 1 g daily in elderly patients with bacteriuri (2 men and 11 women on cefadroxil) only two women had negative urine cultures [1]. The clinical significance of this is uncertain.

Resistance patterns for pathogens often differ between populations. A study in Swedish children (494 boys, 512 girls; <2 years old) between the years 1994-2003 found that the resistance to cefadroxil in the entire population by E. coli was very low (<1%) while enterococci showed total resistance [2].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of cefadroxil have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande cefadroxil (ATC-kod J01DB05) på recept i Sverige år 2015, totalt 39 796 kvinnor och 23 181 män. Det motsvarar 8,1 respektive 4,8 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel innehållande cefadroxil var högst i åldersgrupperna 0-9 år och 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande cefadroxil dubbelt så vanligt hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2016-02-24

Referenser

  1. Tzias V, Dontas AS, Petrikkos G, Papapetropoulou M, Dracopoulos J, Giamarellou H. Three-day antibiotic therapy in bacteriuria of old age. J Antimicrob Chemother. 1990;26:705-11. PubMed
  2. Swerkersson S, Jodal U, Åhrén C, Hansson S. Urinary tract infection in small outpatient children: the influence of age and gender on resistance to oral antimicrobials. Eur J Pediatr. 2014;173:1075-81. PubMed
  3. Socialstyrelsens statistikdatabas . Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-03-14.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson