Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desloratadin

Klassificering: A

Preparat: Aerius, Aerius®, Azomyr, Caredin, Dasselta, Desloratadin ABECE, Desloratadin Apofri, Desloratadin Bijon, Desloratadin Ebb, Desloratadin Mylan, Desloratadin STADA, Desloratadine Actavis, Desloratadine Glenmark, Desloratadine ratiopharm, Desloratadine Sandoz, Desloratadine Teva, Flynise

ATC kod: R06AX27

Substanser: desloratadin

Sammanfattning

Desloratadin förbättrar symptomen vid allergisk rinit med samtidig astma lika effektivt hos kvinnor och män.

Biverkningar har rapporterats oftare av kvinnor, framförallt huvudvärk.
 
Vår bedömning är att de beskrivna skillnaderna inte motiverar olika dosering eller behandling hos kvinnor och män.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Women treated with oral desloratadine 7.5 mg daily for two weeks had 10% and 3% higher Cmax and AUC values than men (24 men, 24 women; ages 19-45 years). The authors considered the variations to be of no clinically relevance and therefore, no dosage adjustment based on sex is deemed necessary. The Cmax and AUC of the active metabolite 3-hydroxydesloratadine was 45% and 48% higher in women [1]. No sex differentiation in dosing is recommended by the manufacturer [2].

Effects

In a clinical study conducted by the manufacturer, 924 patients with seasonal allergic rhinitis and concomitant asthma received oral desloratadine 5 mg once daily for two weeks. Desloratadine improved rhinitis symptoms and the authors reported that no sex differences in effectiveness of desloratadine were observed [3].

Adverse effects

In an open-label multiple-dose study in healthy volunteers (24 men, 24 women) receiving oral desloratadine 7.5 mg daily for two weeks, women reported more adverse events than men (9 (38%) vs. 2 (8%)). Headache was the most common adverse event, and only reported by women [1].

No differences in adverse events between men and women were reported from the  placebo-controlled trials conducted by the manufacturer [3].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande desloratadin (ATC-kod R06AX27) på recept i Sverige år 2015, totalt 177 818 kvinnor och 143 202 män. Det motsvarar 36 respektive 29 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtade ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-14 år hos båda könen. I åldersgruppen 0-14 år var läkemedel innehållande desloratadin i genomsnitt 1,3 gånger vanligare hos pojkar och i åldersgruppen 15 år och äldre i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos kvinnor [4].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2016-08-10

Referenser

  1. Affrime M, Banfield C, Gupta S, Cohen A, Boutros T, Thonoor M et al. Effect of race and sex on single and multiple dose pharmacokinetics of desloratadine. Clin Pharmacokinet. 2002;41 Suppl 1:21-8. PubMed
  2. Aerius (desloratadine). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA); 2015.
  3. Clarinex (desloratadine). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2016-11-16, cited 2016-08-10]. länk
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-08-22.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson