Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desogestrel

Klassificering: B

Preparat: Azalia, Cerazette®, Desogestrel Orifarm, Desogestrel Sandoz, Desogestrel STADA, Desogestrel Teva, Desolett®, Desolett® 28, Femistad, Gestrina, Mercilon 28, Mercilon®, Mercilon® 28, Velavel, Vinelle, Zarelle

ATC kod: G03AA09, G03AC09

Substanser: desogestrel

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for desogestrel with or without combination with ethinyl estradiol is contraception [1-3].

Försäljning på recept

Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande desogestrel (ATC-kod G03AC09) på recept i Sverige år 2015, totalt 165 966 kvinnor och 2 män. Det motsvarar 34 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel v ar högst i åldersgruppen 20-24 år hos kvinnor.

Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombination av desogestrel och etinylestradiol (ATC-kod G03AA09) på recept i Sverige år 2015, totalt 7 958 kvinnor och 1 man. Det motsvarar 1,6 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 35-39 år hos kvinnor [4].

Uppdaterat: 2016-12-23

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Dollery C Sir, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson