Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dienogest

Klassificering: B

Preparat: Climodien, Dienogest Besins, Dienorette, Dienosis, Endovelle, Lafamme, Qlaira, Visanne

ATC kod: G03AA16, G03AB08, G03DB08, G03FA15

Substanser: dienogest

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for dienogest alone is endometriosis. The approved indication for dienogest in combination with ethinyl estradiol or estradiol is contraception [1,2].

Försäljning på recept

Endast kvinnor hämtade ut tabletter innehållande dienogest (ATC-kod G03DB08) på recept i Sverige år 2015, totalt 704 kvinnor.

Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombination av dienogest och estradiol (ATC-kod G03AB08) på recept i Sverige år 2015, totalt 11 267 kvinnor och 3 män. Det motsvarar 2,3 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 20-24 år hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2016-12-23

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Andres Mde P, Lopes LA, Baracat EC, Podgaec S. Dienogest in the treatment of endometriosis: systematic review. Arch Gynecol Obstet. 2015;292:523-9. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson