Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diklofenak

Klassificering: A

Preparat: Arthrotec forte, Arthrotec®, Arthrotec® forte, Diclofenac Bluefish, Diclofenac T ratiopharm, Dicuno, Diklofenak Mylan, Diklofenak Orifarm, Diklofenak Sandoz, Diklofenak T ABECE, Diklofenak T Apofri, Diklofenak T Orifarm, Diklofenak/Misoprostol Actavis, Eeze, Eezeneo, Ignorin, Modifenac, Voltaren, Voltaren Dispers, Voltaren T, Voltaren®, Voltaren® T

ATC kod: M01AB05, M01AB55, M01BX

Substanser: diklofenak, diklofenakdietylamin, diklofenakepolamin, diklofenakkalium, diklofenaknatrium

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och farmakokinetik för diklofenak.
En stor retrospektiv studie fann högre risk för magblödning för NSAID-behandlade patienter och riskökningen var större för män.
Risken för NSAID-inducerad leverskada var högre hos kvinnor i en liten fall-kontrollstudie, medan en stor kohortstudie inte visade någon könsskillnad.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of diclofenac have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of diclofenac have been found.

Adverse effects

A nested control study estimated the risk of upper gastrointestinal complications associated with selective cox 2-inhibitors and non-selective NSAIDs compared with non-use of NSAIDs. In all > 600 000 individuals contributed to >1 million person-years of observation and 726 upper gastrointestinal complications were identified. Male sex and high age carried a higher risk of complication and suggested a synergistic effect between these factors and NSAIDs on the risk of upper gastrointestinal complications. The risk for upper gastrointestinal complications differed between the various NSAIDs. Adjusted for male sex and age, the OR for diclofenac was 2.2 compared to 4.0 for naproxen, and 1.6 for ibuprofen [1].A retrospective cohort study (625 307 patients with 2 130 820 prescriptions, one third of these were to men) found that incidence rates of NSAID-induced acute liver injury were similar for men and women and for the young and the elderly [2]. However, a case-control study (136 men, 130 women) found an association between NSAID exposure and liver injury in women but not in men (OR 6.49 vs. 1.06). This may be due to differences in pharmacokinetics or circulating level hormones and/or greater use of multiple medications in women [3] or to a generally higher risk of drug-induced liver injury in women [4].A meta-analysis evaluated NSAID use and the risk of Parkinson’s disease. Pooled risk ratio of Parkinson’s disease were similar in men and women using NSAID (men 0.79 (95%CI 0.69, 0.92); women 0.72 (95%CI 0.45, 1.15)) [5].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande diklofenak (ATC-kod M01AB05) på recept i Sverige år 2015, totalt 171 740 kvinnor och 167 806 män. Det motsvarar 35 respektive 34 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 50-64 år hos båda könen. I åldersgruppen 10-54 år var läkemedel innehållande diklofenak i genomsnitt 1,2 gånger vanligare hos kvinnor och i åldersgruppen 55 år och äldre i genomsnitt 1,1 gånger vanligare hos män [7]. Receptförskrivet diklofenak står för 64% av försäljningsvolymen. Övriga 36% köps framförallt receptfritt men kan också rekvireras av sjukhus [8].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2014-10-14

Referenser

  1. Castellsague J, Holick CN, Hoffman CC, Gimeno V, Stang MR, Perez-Gutthann S. Risk of upper gastrointestinal complications associated with cyclooxygenase-2 selective and nonselective nonsteroidal antiinflammatory drugs. Pharmacotherapy. 2009;29:1397-407. PubMed
  2. García Rodríguez LA, Williams R, Derby LE, Dean AD, Jick H. Acute liver injury associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the role of risk factors. Arch Intern Med. 1994;154:311-6. PubMed
  3. Lacroix I, Soussan C, Portolan G, Montastruc JL. Drug-induced adverse reactions via breastfeeding: a study in the French Pharmacovigilance Database. Fundam Clin Pharmacol. 2013;27 (Suppl. 1):42-3. Abstract 26-01.
  4. Leise MD, Poterucha JJ, Talwalkar JA. Drug-induced liver injury. Mayo Clin Proc. 2014;89:95-106. PubMed
  5. Samii A, Etminan M, Wiens MO, Jafari S. NSAID use and the risk of Parkinson's disease: systematic review and meta-analysis of observational studies. Drugs Aging. 2009;26:769-79. PubMed
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk
  7. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson