Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drospirenon

Klassificering: B

Preparat: Angemin®, Cleodette, Cleodette 28, Cleonita, Cleosensa, Cleosensa 28, Daylette, Diza, Dizmine 28, Dizminelle, Eloine, Estrelen, Estron, Liofora, Midiana, Midiana 28, Rosal 28, Slinda, Stefaminelle, Yasmin®, Yasmin® 28, Yasminelle, Yasminelle 28, Yaz, Zelle, Zellmine, Zellmine 28, Zellminelle, Zellminelle 28

ATC kod: G03AA12, G03AC10, G03FA17

Substanser: drospirenon

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for drospirenon in combination with ethinylestradiol is contraception [1,2], substitution of estrogen deficiency in women more than one year after menopause, and prevention of osteoporosis in postmenopausal women at high risk of future fracture with intolerance to, or have contraindications for, other medical drugs approved for the prevention of osteoporosis [2].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande kombination av drospirenon och etinylestradiol (ATC-kod G03AA12) på recept i Sverige år 2015, totalt 86 396 kvinnor och 9 män. Det motsvarar 18 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 20-24 år hos kvinnor.

Endast kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombination av drospirenon och östrogen (ATC-kod G03FA17) på recept i Sverige år 2015, totalt 576 kvinnor [3].

Uppdaterat: 2016-12-23

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson